sPanel nadzorna plošča
 
Uporabniški podatki
Nov uporabnik

 
Pravila registracij domen in spletnih gostovanj spanel.slohost.net

1. ČLEN - SPLOŠNI POGOJI

Na strežniku lahko pregledujete, brišete in upravljate le s svojimi podatki. Vdor v tuje račune se beleži in je kazniv. SSH dostop ni dovoljen!

Ne odgovarjamo za izgubo podatkov na strežniku zaradi "višje sile" kot to priznava sodišče!

Vsak spletni račun je namenjen eni osebi oz. podjetju. Na enem računu ni možno gostovati več različnih uporabnikov/podjetij brez predhodnega dogovora razen v primerih, ko je to že vključeno v spletni račun (paket). Prav tako ni možna prodaja delov spletnega računa več uporabnikom brez dogovora ali pisne pogodbe z "Diskom d.o.o.".

Strinjate se, da na strežnik ne boste nalagali vsebine ali povezav na:
  • vsebino, ki je protizakonita, nasilna, obrekljiva, opolzka, pornografska (razen v meji zakona)
  • vsebino, ki vsebuje viruse ali sovražne računalniške programe, warez, irc robote.
  • vsakršno vsebino, ki ni v skladu z zakoni in etiko RS ali EU

Strinjate se, da ne boste pošiljali pošte na naključne naslove (spam), bodisi z našega strežnika, kot tudi od drugod z vsebino, ki se nanaša na vašo spletno stran, ki gostuje na našem strežniku.

Strinjate se, da ne boste nameščali programov, ki uporabljajo preveč sistemskih zmogljivosti. Nezaželeni so večji forumi na tekstovni osnovi, ki ne podpirajo MySql baze, irc chat, obsežne mailing liste, ipd. Takšne programe lahko nemudoma umaknemo v izjemnih primerih pa vam lahko ukinemo uporabo naših storitev brez vračila vplačanih denarnih sredstev. Obsežnejše MySql baze ste dolžni optimizirati. Na naših strežnikih načeloma ne dopuščamo podatkovnih baz, ki so večje od 250 MB oz. v primeru težav zaradi velikosti baze ste bazo dolžni optimizirati, da ne bo povzročala težav sicer lahko spletni račun suspendiramo!

Oblike video in avdio zapisa (divx,xvid,mp3...) so zelo delikatna zadeva. Neupravičeno razpečevanje le teh je prepovedano in v primeru, da počnete le to boste vso odgovornost nosili sami. če odkrijemo takšne nezakonite procese vam bomo brez obvestila ukinili vse privilegije brez možnosti vračila vplačanih denarnih sredstev!

V primeru nepooblaščenega posega v vaš račun nas morate nemudoma obvestiti. Vaša dolžnost je skrbno varovati dodeljena uporabniška imena in gesla.

Kot uporabnik naših storitev ste odgovorni za vse skripte (program/e) oz. vsebino, ki jo namestite na svoj spletni račun! V primeru, da se izkaže, da je vaša skripta ali program ranljiv (ima varnostno luknjo) ste jo na našo zahtevo dolžni popraviti! Pridržujemo si pravico, da umaknemo skripte, ki so preverjeno ranljive in lahko predstavljajo varnostno luknjo celotnemu strežniku. V skrajnem primeru lahko do odprave napake blokiramo vaš spletni račun. Za prednaložene skripte in programe ne ponujamo dodatne podpore! V primeru, da sami ne znate odpravit napake nudimo plačljivo podporo.

Sami ste dolžni skrbeti, da imamo v naši bazi zabeležen vaš veljaven in delujoč kontaktni el. naslov. Preko tega el. naslova vas obveščamo o dogajanjih v našem omrežju, spremembah cen ali paketov in podobno. Prav tako vas preko tega el. naslova kontaktiramo za vse zadeve povezane z našim sodelovanjem in vam po izteku zakupljenega prostora na ta el. naslov pošljemo ponudbo oz. predračun za podaljšanje gostovanja! Vaš kontaktni elektronski poštni naslov nam posredujte na naš el. naslov, prav tako ga vpišite v vaši kontrolni plošči v opciji "Uporabniški podatki " - "Sprememba podatkov".

V tej točki se obvezujete, da boste v celoti spoštovali zakon in etiko pri uporabi naših storitev. V kolikor niste sigurni oz. poučeni ali je neka vaša namera zakonsko dovoljena ste se o tem dolžni samoiniciativno poučiti. Poznejših izgovorov "nisem vedel/a) oblasti ne bodo upoštevale krivda pa je v celoti na vaši strani. Dolžni ste spoštovati zakone Republike Slovenije!

2. ČLEN - RAZPOLOŽLJIVOST STORITEV

Potrudili se bomo, da bo servis nemoteno deloval, vendar v nobenem primeru ne moremo garantirati neprekinjeno delovanje storitev ali strežnika. V primeru nepričakovanega izpada garantiramo, da ta ne bo daljši od 48 ur. Uporabljamo RAID diskovno polje kot tudi ostalo najsodobnejšo tehnologijo, ki strežniku daje visoko stabilnost in zanesljivo delovanje.

Pridržujemo si pravico, da strežnik nemudoma ugasnemo brez predhodnih obvestil v kolikor je to nujno potrebno zaradi varnosti gostujočih računov oz. preprečitve večje gmotne škode. Diskom d.o.o. vam je v takšnem primeru po odpravi napak/e dolžne objasniti razloge, ki so privedle do začasne prekinitve.

Pridržujemo si pravico do rednih servisnih posegov enkrat tedensko, ki ne smejo biti daljši od dveh ur. Redni servisni posegi se napovejo en dan prej in se praviloma opravljajo v nočnih urah oz. med vikendi. V času rednih servisnih posegov je lahko delovanje spletnih strani moteno ali onemogočeno. V praksi se redni servisni posegi dejansko opravljajo enkrat letno.

Dnevno varnostno arhiviranje strani in vseh vsebin na računu je namenjeno izključno za našo lastno uporabo v primeru nepričakovane okvare strežnika. V kolikor boste po svoji krivdi uničili vse svoje podatke, vam sicer nudimo brezplačno obnovitev vaše vsebine in podatkov, vendar pa v primeru večkratnih zaporednih obnavljanj zaradi vaše krivde lahko storitev zaračunamo. Do nadaljnega za postgres podatkovne baze ne delamo varnostnih arhivov in v primeru nujne obnove ne odgovarjamo za morebitno škodo zaradi naše nezmožnosti varnostnega arhiviranja omenjenih baz!

Diskom d.o.o. (PE sloHost) je dolžan hraniti in omogočati delovanje spletne vsebine le strankam, ki dejansko gostijo na našem strežniškem sistemu. Enostranska odpoved iz vaše strani kljub temu, da vam je preostalo še več mesecev zakupljenih storitev pomeni, da lahko vašo vsebino nemudoma izbrišemo iz našega strežniškega sistema.

3. ČLEN - PLAČILA

Ceniki paketov za gostovanje objavljen je bojavljen na naših straneh www.slohost.net je vedno ažuren in kot tak veljaven za vse nove kot tudi stare stranke, ki podaljšajo gostovanje. Za uporabo naših storitev je potrebno predplačilo za določeno obdobje. Pridržujemo si pravico, do spremembe cen, ki pa ne vplivajo na že vplačana denarna sredstva.

Plačila gostovanja se izvajajo za mesečno, tri mesečno, šest mesečno ali enoletno obdobje, odvisno od želje posameznika in od pogojev paketa. Po izteku plačilnega obdobja se za nadaljevanje uporabe naših storitev obveznosti zopet plačajo v naprej.

Izdan račun morate poravnati v 8 dneh od dneva izdaje. V kolikor to ne bo izvedeno vam bomo poslali el. pošto v kateri vas bomo opozorili na vaše neizpolnjene obveze. Nov rok za poravnavo je kratek (8 dni) in po izteku tega roka vam onemogočimo uporabo naših storitev. Opomin se dodatno zaračuna po veljavnem ceniku na naši strani!

Po izteku plačilnega obdobja se gostovanje podaljša za enako plačilno obdobje. V kolikor ne želite podaljšati gostovanja ali želite samo zmanjšati oz. spremeniti plačilno obdobje, nas morate o nameri obvestiti vsaj 8 dni pred iztekom plačilnega obdobja, po možnosti že ob prvem avtomatskem opomniku, ki ga prejemete. V nasprotnem primeru ste dolžni poravnati znesek, ki je predviden za plačilno obdobje.
Potek podaljšanja je sledeč: Za obveščanje o podaljšanju storitev uporabljamo program sPanel, ki vam bo samodejno in avtomatizirano po el. pošti poslal obvestilo o storitvah, ki vam bodo v kratkem potekle, prav tako bo v tem el. sporočilu v prilogi tudi ponudba, ki jo morate OBVEZNO poravnati v navedenem roku saj v večini primerov po izteku zakupljenega prostora izteče tudi veljavnost registrirane domene. Diskom d.o.o. ne vrši avtomatskega podaljšanja veljavnosti registracije domen, saj to tudi nam predstavlja strošek v nekaterih primerih pa stranke potem ne želijo podaljšati registracije domene in spletnega gostovanja!

Prekoračitev mesečne kvote za prenos podatkov ali povečanje zmogljivosti vašega paketa obračunavamo po veljavnem ceniku objavljenem na naši spletni strani!

Cenik vseh dodatnih storitev, ki lahko nastanejo zaradi zahtev naročnika pri izdelavi spletne strani, svetovanja, obdelave podatkov si lahko ogledate na strani cenik - dodatne storitve.

Z naročniki ne sklepamo neposrednih pogodb kot takih saj so na originalnem računu specifično navedeni vsi podatki o storitvah, ki jih plačujete. Navedene so količine in čas trajanja za storitve tako, da račun velja kot garancija ali pogodba. Individualno pogodbo sestavimo le v posebnih primerih za katere pa se dogovorimo z vsakim naročnikom posamično, predvsem pri večjih denarnih zneskih oz. pri večjem obsegu sodelovanja.

4. ČLEN - PREKINITEV GOSTOVANJA

Prekinitev gostovanja oz. uporaba naših storitev se lahko sporazumno prekine kadarkoli. Vloženih denarnih sredstev ne vračamo razen v primeru 5. alineje!

Enostranski preklic z naše strani je možen brez predhodnega obvestila v kolikor nam zaradi "višje sile" to ni bilo omogočeno. Vseeno se bomo vedno potrudili objasniti vsakršne spremembe in dogodke v naprej.

Enostranski preklic storitev iz vaše strani je možen kadarkoli vendar vam v tem primeru NE PRIPADA povračilo vplačanih sredstev, če je preteklo 15 dni od dneva plačila predračuna ali računa. V primeru enostranskega preklica iz vaše strani oz. v primeru napovedanega ali nenpovedanega odhoda k drugemu ponudniku storitev, si pridržujemo pravico nemudoma odstraniti vašo vsebino iz našega strežniškega sistema. Varnostni arhiv vaše vsebine pa bomo hranili najdlje 1 mesec po vašem odhodu oz. preklicu ne glede na to, da vam je po prvotnem planu ostalo še več mesecev zakupljenih storitev.

Kršitev kateregakoli člena, lahko pomeni takojšnjo ukinitev gostovanje in odstranitev vseh podatkov, brez predhodnega obvestila in brez povračila vloženih denarnih sredstev.

Vračilo denarja vam pripada v primeru, če naše podjetje dokončno prekine opravljanje storitev spletnega gostovanja, vam pa je preostalo vsaj še 6 mesecev uporabe naših storitev za katere ste plačali v naprej. Višina vračila se izračuna za preostale mesece! Prav tako lahko v 15-tih dneh od dneva vplačanih denarnih sredstev na naš račun, brez obrazložitve zahtevate celotno vračilo denarja, sem pa ne spada denar za registracijo domene tudi, če je bila v sklopu akcijske ponudbe, všteta v ceno paket ipd.. Vrnili vam bomo torej celoten znesek vplačanih denarnih sredstev z odbitkom stroška za reg. domene v kolikor je bila del storitev.

Reklamacij po prejetem plačilu za izdelavo spletne strani ne upoštevamo in ne vračamo denarja.

Ne glede na to zakaj in kako je prišlo do prekinitve bomo vašo celotno vsebino spletnega računa v naših varnostnih arhivih hranili največ 1. mesec od dneva prekinitve. Po tem roku bomo vašo vsebino spletnega računa v celoti odstranili tudi iz naših varnostnih arhivov!

5. ČLEN - ZAUPNOST PODATKOV

Vaši osebni podatki so strogo varovana skrivnost in se uporabljajo izključno v namene poslovanja med nami in vami! Vaše osebne podatke lahko pridobijo le osebe, ki imajo za to zakonske osnove in so zato pooblaščene.


 
 
 
 
nazaj na prijavo | pozabljeno geslo | pravila poslovanja